portfolio_1d

Lucidné snívanie

Č o sú to lucidné sny a lucidné snívanie? Vedomé uvedomenie toho že sa nachádzate vo sne keď sa vám niečo začne snívať. V tomto výnimočnom stave vedomia môžete uvažovať a konať vedome veci ako sú lietanie, rozhovor so snovými postavami, prechádzanie cez steny, vytváranie a miznutie vlastných objektov a neskôr aj ľudí a hocičo, po čom ste túžili a nemohli to uskutočniť v reálnom svete. Čo je ale dôležitejšie, človek s väčšími skúsenosťami s lucidnými snami môže robiť experimenty s vlastným nevedomým a hľadať v ňom rôzne informácie o vašich najskrytejších oblastiach psyché.

portfolio_6-1

Rádio FM Talkshow o lucidnom snívaní

Vypočujte si rozhovor o lucidnom snívaní, ktorý sme mali spolu Mgr.Petrom Marmanom v rádiu FM.

Moje články k téme
Lucidné sny – realita skrytá za našimi snami
História lucidného snívania
Lucidné snívanie pod lupou
Nočná mora, hrôzu naháňajúci nočný návštevník

portfolio_6-1

Výskum lucidných snov v diplomovej práci

Môj záujem o lucidné snívanie ma dostal aj k jednému výskumu a tak som sa stal súčasťou výskumej vzorky diplomovej práce LUCÍDNE SNÍVANIE. Prácu robila Veronika Porubčanská, študentka UK odboru psychológia.

Diplomová práca sa zameriava na problematiku lucídneho snívania. Teoretická časť obsahuje historický pohľad a súčasný výskum lucídneho snívania, priebeh lucídnych snov s dôrazom na nástup, úrovne a komponenty lucídnej skúsenosti. Pojednáva takisto o typických črtách lucídne snívajúcich osôb, javoch vyskytujúcich sa často spolu s lucídnym snívaním a technikách indukovania lucídnych snov. Dôraz je kladený aj na oblasť významu a využitia lucídnych snov, v rámci ktorého je popísaných niekoľko prístupov. Výskumná časť je zameraná na exploráciu a popísanie zákonistostí lucídnych snov, odlišností a podobností s bežnými snami a spôsobov konštruktívneho využitia lucídnych snov. Výskumu bol uskutočnený prostredníctvom štruktúrovaného a semištruktúrovaného kvalitatívneho interview, ktorého sa zúčastnilo 6 participantov a participantiek. Popísali sme spôsoby nástupu a ukončenia lucidity, prvú skúsenosť s lucídnym snívaním a jej vývin. V rámci fungovania psychických procesov boli zistené veľké interindividuálne aj intraindividuálne rozdiely. Ukázalo sa, že vnímanie vlastného Ja v lucídnych snoch bolo u skúmaných osôb rovnaké ako v bdelom stave. V kategóriach „riešenie problému“ a „subjektívny význam“ sme popísali možnosti praktického využitia a prínosu lucídneho snívania. Význam tejto práce spočíva v snahe rozšíriť poznanie v tejto oblasti a iniciovať jej ďalší výskum v súvislosti s výskumom vedomia a nevedomia a spôsobmi využitia lucídneho snívania ako psychoterapeutickej metódy.

PORUBČANSKÁ, Veronika. Lucídne snívanie [Diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická Fakulta; Katedra Psychológie. Školiteľ: Mgr. Peter Marman, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister odboru psychológia. Bratislava: FiF UK, 2014, 61 s.

Stiahnuť