portfolio_1d

Oživená história

V dnešnej dobe, keď žijeme v prostredí s modernými výrobkami si často krát ani neuvedomujeme, v akej spoločnosti žili naši predkovia a ako mohol vyzerať ich bežný život. Vďaka rozvoju priemyslu a automatizácii práce sa z našich miest úplne vytratili remeselníci a bežný človek je len zriedkakedy nútený si niečo vyrobiť úplne sám. V minulosti však tomu tak nebolo. Oživovanie histórie sa snaží o znovuobjavenie starých kultúr, šermiarskych techník a spôsobu života autentickým spôsobom. Dbá sa na to, aby boli použité dobové pramene, materiály vzory a techniky výroby. Je to veľmi široký pojem a dá sa aplikovať na rôzne obdobia.

portfolio_6-1