portfolio_1d

Uhorská Šlachta

Významnou črtou uhorského šľachtictva bola jeho etnická rôznorodosť. Okrem maďarskej majority tu boli šľachtici z rôznych uhorských národnostných menšín - Chorváti, Rumuni, Slováci, atď. Uhorská šľachta prijímala medzi seba aj cudzích príslušníkov vyšších tried, ktorí sa do Uhorska prisťahovali. Tí buď tvorili sprievod kráľovien pochádzajúcich z iných európskych kráľovských dvorov, alebo žili v Uhorsku v exile, boli cestovatelia, dobrodruhovia, či si rešpekt miestnej šľachty a kráľovského dvora zaslúžili hrdinskými činmi v prospech Uhorska.

portfolio_6-1

portfolio_6-1