portfolio_1d

Vikingovia

Vstarej nórčine slovo viking znamenalo niečo ako pirátstvo, a vikingr znamenalo nájazdník. Aj keď sa dnes sa toto slovo používa ako všeobecný termín pre Severské národy 8. až 11. storočia, v ranom stredoveku bolo používané zriedkavejšie. Ich súčasníci Európania používali skôr termín "Norsemen" – Severský muž (termín, ktorý je dodnes v slove "Norman", pretože Normandia bola založená škandinávskymi kolonistami).Národy východnej Európy a Balkánu zase používali pre škandinávskych útočníkov, obchodníkov, kolonistov a žoldnierov termíny "Rus" a "Varangians".

Prečo sa tieto škandinávske národy rozhodli opustiť svoje domovy a od 8. storočia začali drancovať pobrežie a ústia riek Európy, a nakoniec sa usadili až v Anglicku, Írsku, Francúzsku a Rusku? Hlavným dôvodom sa zdá byť preľudnenie, čo vediedlo k závažným nedostatkom pôdy schopnej udržať ich poľnohospodárske komunity. Aj v údoliach tejto často hornatej a zalesnenej oblasti nebola pôda nijako zvlášť úrodná. Toto obdobie utrpenia a nedostatku spolu so škandinávskym majstrovstvom námorníctva spôsobilo, že mnohí sa snažili o zlepšenie života útočením na bohatšie kresťanské krajiny na juhu.

portfolio_6-1

Spočiatku to boli letné nájazdy, medzi časom siatia a zberu, a boli ojedinelé a obmedzenej veľkosti. Neskôr sa však šíri slovo o ich úspechu a tým zvýšil sa ich počet a frekvencia, pretože nájazdníci postupne nosili domov striebro, otrokov, poľnohospodárske zásoby a iné druhy koristi.

Aby bolo možné lepšie ovládať žiadané oblasti postavili si tam často zimoviská ako dočasné tábory, odkiaľ podnikali nájazdy. Neskôr, mnohých pritiahli plodné a zle strážené územia, a následne presťahovali seba a svoje rodiny a usadili sa tam trvale. Nóri a Dáni hľadali nové krajiny cez Severné more a severný Atlantik a Švédi putovali dolu veľkými riekami do veľkej slovanskej divočiny dnešného Ruska.

Britské ostrovy boli značne ovplyvnené Vikingami. Uplynulo len 72 rokov od prvého zaznamenaného nájazdu na Lindisfarne nórskymi Vikingami v roku 793, a založením Danelawu – trvalého vikingského osídlenia, ktoré zahŕňalo väčšinu severného a východného Anglicka.

Aj keď Anglo-Saxoni dobyli Danelaw pod kráľom Edwardom Starším v roku 924, vikingskí osadníci ešte stále prichádzali do Anglicka. V Írsku, i napriek tomu, že Vikingovia boli porazení v roku 902, mnoho z dnešných írskych miest má Vikingské mená.

V polovici 10. storočia, a to ako v Anglicku aj Írsku, mnoho z dlhodobých usadlíkov Vikingov konvertovalo z pohanského náboženstva na kresťanstvo, a ako plynuli storočia spojili svoju krv a zvyšky ich jazyku s pôvodnými obyvateľmi. V dnešnom Rusku a Karolinskej ríši, ktorá vtedy zahŕňala veľkú časť Francúzska a západného Nemecka, sa vikingskí osadníci tiež miešali s pôvodnou populáciou. Vikingovia, ktorí v novej vlasti konvertovali na kresťanstvo sa vracali do Škandinávie spolu s misionármi. Títo často začali svoje úsilie sústrediť na miestnych kráľov - a často sa im darilo. Niektorí z týchto panovníkov nemali žiaden problém presvedčiť svoj národ na novú vieru, no niektorí konvertáciu riešili príliš prudko a násilne. (Olaf Tryggvasson vo svojom kráľovstve Nórska viedol brutálnu misijnú kampaň proti pohanom v ktorej prišiel o život v bitke pri Svoldr, kde bol porazený stúpencami starých bohov.)

Na rozdiel od Dánska a časti dnešného južného Švédska, ktoré vytvorili kráľovstvá na začiatku 8. storočia, Nórsko bolo násilne zjednotené Haraldom Finehairom a bolo vytvorené kráľovstvo až od 9. storočia. Vikingovia, ktorí utiekli pred Haraldom sa usadili na Islande, a vytvorili demokratické zriadenie v rámci tzv „allthing“, čo boli zhromaždenia všetkých slobodných mužov. Cnut Veľký ("Knut"), ktorý nasledoval svojho otca Sveina Forkbearda na trón Nórska v roku 1014, bol kráľ Anglicka, Nórska a Dánska. Nájdené mince ukazujú, že Švédi ho považovali za najmocnejšieho vikingského kráľa a vodcu, ale jeho kráľovstvo sa rozpadlo čoskoro po jeho smrti v roku 1035.

portfolio_6-1

Rýchle a plytké lode severanov umožňovali pokrytie dlhej vzdialenosti a to ako na voľnom mori tak na hlavných tokoch riek. V navigačných schopnostiach škandinávsky námorníci ďaleko prevyšovali európskych súčasníkov a preto sa často objavovali bez varovania a podnikali rýchle prepady z brehov riek. Vikingovia vo veľkých flotilách splavovali všetky hlavné rieky Európy. Medzi mestami, ktoré vyplienili boli veľké mestá ako Paríž, Aachen, Mainz, Trier a Kolín nad Rýnom. Vikingskí obchodníci v svojich cestách dokonca dosiahli Byzanciu - "veľké mesto", na pobreží moderného Turecka, ktoré zdedilo moc padnutého Ríma – kam sa dostali prostredníctvom mohutných riek tečúcich cez Rusko. Postupom času tu Vikingovia začali slúžiť Byzantským cisárom ako žoldnieri, čím vznikla známa a obávaná Varangská Stráž, ktorá získala povesť elitnej jednotky v celej Európe aj na Blízkom východe.

Vikingská imigrácia taktiež vyústila v založenie vojvodstva Normandie, keď v roku 911 západo Franský kráľ dal krajinu Vikingskej armáde pod vedením Rolfa "Gangera". Frankovia sa potom neskôr snažili viac krát zahnať Severanov, ale oni a ich potomkovia sa rýchlo stali príliš silný na to aby ich francúzska koruna porazila. Normania(usadení severania) potom v roku 1066 prekročili Kanál a porazili Anglo-Saské armády pod vedením vojvodu Viliama Bastarda, ktorý po bitke získal titul kráľ Viliam I. anglický – „dobyvateľ“. Normania boli jeden z najtvrdšícha národov v európskej histórii. Svoje územie a moc rozširovali do všetkých kútov kontinentu.

Prechod Škandinávie na Kresťanstvo znížilo činnosť Vikingských pirátov, otrokárov a lupičov. Európa teraz hľadela na východ, do Svätej zeme, a roky 1096-99 priniesli prvú krížovú výpravu s vojakmi z Dánska, Nórska a Švédska bojujúcimi pod zástavou kríža spolu s ostatnými európskymi národmi.

LITERATÚRA

The Vikings - Recreated in colour photographs, Britta Nurman, Carl Schulze, Torsten Verhulsdonk, The Crowood Press,1997
Vikings, Barbarians, KAthryn Hinds, Marsal Cavendish Corporation, 2010
Kings and Vikings, P.H. Sawyer, Roadledge, 1982
The Penguin Historical Atlas of the Vikings, John Haywood, Penguin Group, 1995

MOJE REKONŠTRUKCIE